“Een laatste afscheid is meer dan een uitvaart alleen. Dat heb ik van heel nabij ervaren. Deze persoonlijke ervaring maakte mij bewust van het grote belang van goed afscheid nemen, van een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden. Ik heb me professioneel verdiept in afscheid nemen, rouw en uitvaart. Zo ben ik, na een loopbaan in de gezondheidszorg, al jaren vol passie actief als uitvaartleider.”

 

INTERVIEW

“Tijd nemen en aandacht ge- ven, oog hebben voor detail, het ontmoeten en begeleiden van nabestaanden in een emo- tionele periode van afscheid nemen. Dat zijn de aspecten die het vak voor mij bijzonder maken. Ik vind het belangrijk om na de melding van een overlijden in alle rust deskun- dige ondersteuning te bieden aan de nabestaanden bij het vormgeven van het afscheid. Ik ben aanwezig en luister, draag suggesties aan, probeer struc- tuur te brengen waar gewenst en aan te sporen tot het maken van keuzes waar nodig. Vragen die er leven kunnen mensen bij mij neerleggen, ik zoek uit wat de mogelijkheden zijn. Zo haal ik de druk bij de nabestaanden weg in een vaak emo- tionele en chaotische periode. Waar nodig en gewenst kan ik het regelen van veel praktische zaken overnemen. Binnen de kaders van de eerste afspraken is er alle ruimte om toe te wer- ken naar het afscheid.”

 

Vertrouwen

“Het is jn om tijdens een na- gesprek te horen hoe de dag van afscheid een passende af- sluiting was van het leven van een dierbare. Het voelt goed als ik daaraan een positieve bijdrage heb geleverd. Als iemand vooraf eens wil praten over de wensen rond- om het eigen afscheid, kom ik vrijblijvend en kosteloos langs. Indien gewenst maak ik een kostenraming. Wat veel mensen niet weten is dat, ongeacht of en hoe ie- mand verzekerd is, de keuze voor een uitvaartbegeleider vrij is. Het belangrijkste vind ik dat er vertrouwen is en een persoonlijke klik. Dan kom je samen tot een uitvaart die een dierbare herinnering wordt.”

Met aandacht en tijd voor afscheid

Dag en nacht bereikbaar
06 208 846 51 of 038 454 74 74 – www.uitvaartzorgrietjevanvoorst.nl

Pin It on Pinterest

Share This