DE GESCHIEDENIS

In 1985 kwam een groep Genemuidenaren, verenigd in de Stichting Stadswacht op het idee om de ontwikkeling van de vloerbedekkingsindustrie in Genemuiden vast te leggen. Om te beginnen werd een tentoonstelling georganiseerd van alle materialen die nog voorhanden waren.

Deze expositie, getiteld ‘Vloerbedekking vroeger en nu’ was van hoog niveau en werd zo enthousiast ontvangen, dat men

 

MUSEUM

besloot door te gaan met plannen te ontwikkel- en voor een Tapijtmuseum. De Stichting Vloerbe- dekkingmusuem werd in het leven geroepen en men ging van start met het uitwerken van de plannen.

In 1983 werd de Stichting Stadswacht Genemuid- en opgericht om cultuurhistorische zaken, onder andere op het gebied van nijverheid, te behouden voor komende generaties. In 1985 werd met een ploeg vrijwilligers een actieve campagne gehoud- en om werktuigen en andere zaken met betrekking tot de vloerbedekkingsindustrie te inventariseren en te verwerven. Daarbij bleek duidelijk dat het vijf voor twaalf was. Die actie resulteerde op 2 mei 1986 in de opening van de tentoonstelling ‘Vroeger en Nu’ in een oud fabriekspand aan de Klaas Ben- ninkstraat. De expositie toonde de ontwikkeling van vier eeuwen. De tentoonstelling werd in 1987 herhaald. Vanwege het succes besloot de Sticht- ing Stadswacht in dat zelfde jaar in Genemuiden een vloerbedekkingmuseum te stichten, waarin de groeiende collectie permanent tentoongesteld kon worden.

Waar zou dat beter tot zijn recht komen dan in Genemuiden: het centrum van de huidige tapijt- industrie. Er werden contacten gelegd met het gemeentebestuur, het bedrijfsleven en personen benaderd voor een commissie van aanbeveling. Als doel werd gesteld een totaalbeeld te geven van de ontwikkeling van vloerbedekking in het algemeen en in het bijzonder de ontwikkeling in Genemuiden. Dat resulteerde in een plan van aanpak, waaronder een verbouwings- en nancieringsplan en een begroting.

Er kwam een promotieboek en er ging een perscampagne van start. Op 6 mei 1988 werden de plannen voor een vloerbedekkingmuseum in  Genemuiden gepresenteerd. Tegelijkertijd opende men in het hiervoor genoemde fabrieksgebouw de tentoonstelling ‘Van biezenmat tot kamerbreed tapijt’. Door de Stichting Stadswacht werd op 28 juni 1988 de stichting Vloerbedekkingmuseum Genemuiden opgericht om het museum te exploiteren.

VANDAAG DE DAG KARAN-KOKOSGAREN UIT INDIA IN HET TAPIJTMUSEUM

In het tapijtmuseum wordt veel kokosgaren verwerkt. Tijdens de demonstraties worden kokoslopers geweven en in de werkplaats worden japanmatjes en ruigematten geweven. In de matten worden veel gekleurde garens verwerkt voor de diverse patronen en dat leverde een probleem op: de voorraad geverfde kokosgaren werd steeds kleiner!

Gelukkig kon Raymond van Dijk, directeur van ITC Natural Luxury Flooring / Red Star, (onderdeel van de KARAN GROUP India) het Tapijtmuseum helpen. Hij heeft contact met een neef van Revi Karan die in de periode 1950-1960 leverancier was van kokosgaren aan de Genemuider kokosfabrieken. Deze neef zou in India proberen om wat restgaren te krijgen.

Het museum heeft een deurmat voor u

In de museumwinkel zijn onder meer de ambachtelijk vervaardigde biezen sloffen, matten en tassen verkrijgbaar die tijdensde demonstraties worden vervaardigd. Voor meer informatie kijk www.tapijtmuseum.nl

Pin It on Pinterest

Share This