Notariaat Ritsma weet wat de boer beweegt

“ Staphorsters zijn hardwerkende mensen die houden van heldere uitleg en een zakelijke aanpak.” Evert Ritsma werkt al bijna vijftien jaar als notaris in Staphorst. Met zijn team weet hij een solide en veelzijdige praktijk draaiende te houden. Op vrijwel alle rechtsgebieden is het kantoor actief. Maar de specialisatie voor de agrarische sector maakt het kantoor een vertrouwd adres voor veehouders en akkerbouwers uit de wijde regio. Notaris Ritsma en notarisklerk Karin Huls aan het woord over hun specialisme als Agri-notaris.

Die laatstgenoemde titel mogen Ritsma en Huls dragen als lid van de Vereniging Agrarische Specialisten Notariaat. Vanaf het moment dat Ritsma in 1995 als kandidaat-notaris in Staphorst kwam werken was hij zich bewust van zijn directe agrarische werkomgeving. “De agrarische tak is heel specialistisch. Denk aan kavelruilen, pachtzaken en de fosfaatrechten problematiek. De tijd dat een boer alleen maar bezig was met melken is allang voorbij.”

Huls vertelt: “ De hedendaagse boer moet naast verstand van agrarische bedrijfsvoering die steeds complexer wordt, ook kennis hebben van vooral toenemende wet- en regelgeving”, aldus de notarisklerk. Zij kan overigens ook uit directe ervaring spreken. Ze is zowel boerendochter als vrouw van een agrariër. “Ik krijg aan de keukentafel mee wat er speelt in de agrarische sector.”

Veel bedrijfsoverdrachten

Ritsma: “Wij doen veel bedrijfsoverdrachten uit de wijde omgeving van Staphorst. Agrarische adviseurs weten ons te vinden.” Een deskundig notaris is in dat proces onontbeerlijk. “Op fiscaal gebied zijn er allerlei faciliteiten, maar je moet ze wel goed weten te gebruiken”. Notariaat Ritsma kan helpen dat vast te leggen en in goede banen te leiden.

“Boerenbedrijven zijn over het algemeen kapitaalintensief, waarbij het vermogen vastzit in de grond. Het rendement van die grond is lager dan de kostprijs ervan”, vertelt Karin Huls. “Al met al staat het geld van de boeren niet op de bank, maar zit het in de grond”, aldus Ritsma. “En dat maakt het bij bedrijfsoverdrachten van ouders op kind extra lastig. Ouders willen hun kinderen gelijk behandelen. Maar wat als het vermogen vast zit in het bedrijf?”

Een goed gesprek

Daarom is het goed om op tijd hier over na te denken, adviseert de notaris. “Het liefst al bij het aangaan van de maatschap in een goed gesprek rond de keuktentafel, met ouders, de bedrijfsopvolger en de andere kinderen samen met de Agri-notaris en de boekhouder. De niet-bedrijfsopvolgers moeten beseffen dat de bedrijfsopvolger met het familiekapitaal hard moet werken. Het zit vast in het bedrijf. Aan de andere kant moet het ook niet zo zijn dat als de bedrijfsopvolger het bedrijf met winst verkoopt de andere kinderen met een drup aan de neus achter blijven. Vaak kan een op maat gesneden meerwaarderegeling al veel kou uit de lucht halen.”

Daarnaast is het verstandig om testamenten, huwelijkse voorwaarden en maatschapscontract goed op elkaar af te stemmen. En ook het regelen van een volmacht bij wilsonbekwaamheid mag volgens Karin Huls niet over het hoofd worden gezien door de agrariërs.

www.notariaatritsma.nl

Achthoevenweg 12
Telefoon: 0522 – 462111
Email: info@notariaatritsma.nl

Pin It on Pinterest

Share This