Jacob van Lennep had het in 1823 al in de gaten. Acht jaar na de Slag bij Waterloo wandelt de Leidse student samen met zijn studiegenoot Dirk van Hogendorp door Nederland. In Drenthe komen ze niet alleen schaapskuddes tegen, maar zien ze ook dat vanuit dit gebied vooral veel paarden worden verhandeld en dat het mensen uit Holland zijn die maar al te graag een slag slaan.

Nu bijna tweehonderd jaar gele- den is er wat dat betreft weinig veranderd, met dien verstande dat de paarden nu de hele wereld overgaan en dat er vooral vanuit de gemeente De Wolden goede za- ken worden gedaan. De avonturen van de twee studenten zingen na en zijn door Geert Mak van com- mentaar voorzien. Hij zou eens te- rug moeten komen en in de regio zijn ogen de kost moeten geven.

 

Dikke Reint

Op 11 augustus 1929 wordt in De Wijk de landelijke rijvereniging Viribus Unitis opgericht. De kiem werd gelegd op havezate De Havixhorst, waar in de 19e eeuw de familie De Vos van Steenwijk woonde. Reint Hendrik Baron de Vos van Steenwijk, geboren in 1868 en in de volksmond ‘Dik- ke Reint’ genoemd, was een groot paardenliefhebber. Het was in die tijd dat hier al een Dressuur-, Rijmane- ge en Handelsstal was gevestigd, luisterend naar de naam De Havixhorst. De Baron, over wie de afgelopen tien jaar een rijdende toneelvoorstelling is gespeeld in het Reestdal, werkte zelfs ooit in circussen in Italië en Zwitserland onder de naam Robin Fox. Eenmaal thuis was hij een van de steunpilaren van de Rij- en Jacht- club Meppel, waarvan hij erevoorzitter werd. Van die vereniging werden ook ruiters uit De Wijk lid, maar niet iedereen had er behoefte aan zich aan te sluiten bij deze eliteclub. De Baron besloot daarom wat mensen bij hem thuis uit te nodigen om een eigen vereniging op te richten. Dat werd Viribus Unitis, een vereniging die anno 2017 nog steeds een bloeiend bestaan leidt.

 

Rijverenigingen

In andere plaatsen in de regio werden ook rijverenigingen opge- richt – zoals in 1934 in Ruinerwold De Woldruiters, de Vrederuiters in Ruinen in 1944 en Ceres in Zuidwolde in 1946 – en dat heeft er mede toe bijgedragen dat het niveau van de paarden, ruiters en amazones zienderogen sprongen maakte. Toen Johan Heins in 1977 Europees kampioen werd met de Nederlandse spring-equi- pe, woonde hij al in deze regio. Later werd hij zelfs bondscoach met in 2000 grote successen (goud van Jeroen Dubbeldam en zilver voor Albert Voorn) op de Olympische Spelen in Sydney. Na zijn actieve carrière bouwde hij een succesvolle handelsstal op in De Schiphorst, het Wijker buurtschap dat na de gemeentelijke herindeling van 1998 bij de gemeente Meppel werd gevoegd. Hier hield het niet op voor hippisch minnend De Wolden, want met de aanwezigheid van stal Zoer in Echten, waar in eerste instantie dochter Jenny en later zoon Albert grote successen vier- de, was een andere topstal gegroeid. Albert Zoer won vele concoursen en werd in 2007 net als Heins Europees kampioen met de springruiters.

Dat de paarden uit de gemeente De Wolden het over de hele wereld goed doen, blijkt uit de cijfers. Naast de stallen van Heins en Zoer, zijn er meerdere succesvolle handelsstallen, zoals Stal Broek in Veeningen en de sportpaardenstal van Michael Greeve in Veeningen. De jaarlijkse Summersale van springpaarden en veulens tijdens het Internationale Concours Hippique De Wolden in Veeningen, spreekt wat dat betreft boek- delen. De meeste paarden maakten een mooie carrière, wat hun nieuwe eigenaren geen windeieren legden. Ja- cob van Lennep moest eens weten…..

Pin It on Pinterest

Share This