De menselijke maat’, dat is de filosofie van uitzendbureau Werkplan, gevestigd in Zwolle en Meppel en met inhouse vesti- gingen in Oosterwolde, Amersfoort en Genemuiden. Het bedrijf heeft in twintig jaar een mooie groei doorgemaakt en werkt door heel Nederland. ‘We maken tijd voor de mensen en dat is tegen de maatschappelijke individualistische trend in’, zegt inspiratieontwikkelaar en eigenaar Anis Jadib.

 

‘Je bent bij ons één van de organisatie, we willen dat je gerespecteerd en gewaardeerd wordt. We kijken naar waar mensen goed in zijn, vanuit hun kracht kunnen ze zich verder ontwikkelen.’ Het gaat bij Werkplan met nadruk om WE. ‘Alleen kun je geen organisatie opbouwen. Wij hebben een sterke groep mensen om ons heen die superloyaal en supertrots zijn dat ze hier werken.’

Het bedrijf is alweer negen jaar in Zwolle gevestigd, de eerste stappen werden gezet op het moment dat de economische crisis begon. ‘Hetwas in het begin lastig om het hoofd boven water te houden, maar dat is goed gelukt.’

In 2018 bestaat Werkplan twintig jaar en Anis Jadib constateert dat er in het afgelopen jaar veel veran- derd is. ‘Een hele metamorfose, we hebben de be- langrijkste pijlers onder het bedrijf goed weten te de niëren. De menselijke maat staat voorop, daar maken we in de markt het verschil mee.’

 

Onderscheidend

De Meppeler ondernemer ziet de markt steeds ver- der digitaliseren. ‘Bij ons zijn de mensen verrast dat ze ko e krijgen aangeboden, dat is tegenwoordig onderscheidend vermogen. Wij hebben deze keuze gemaakt; als alles online moet, dan stoppen we lie- ver.’ Hij voegt eraan toe dat deze filosofIe geldt voor de uitzendkrachten én de relaties. ‘Wij zijn gewone jongens en we willen met mooie mensen een relatie opbouwen. Het maakt niet uit of het de kaasboer, een meisje van 19 of een groot bedrijf is, we stappen overal op dezelfde manier in. We weten waar onze capaciteit ligt en hebben een mooie groei door we- ten te maken.’

Werkplan bestaat naast de uitzendtak ook uit een divisie Promotie, waarbij ondersteuning wordt ge- geven bij beurzen en evenementen. Er is tevens Het Surveillantenbureau, dat personen levert die bijvoorbeeld op scholen kunnen surveilleren bij ten- tamens. Jongste loot aan de stam is PosMark, een bedrijf uit Dronten dat gespecialiseerd is in winke- linrichting, merchandising en betaalsystemen. ‘Dit bedrijf hebben we eind 2017 vol trots overgenomen. Een geweldig mooi bedrijf, waar veel potentie in zit.’ Werkplan verloont ongeveer vierhonderd mede- werkers per week, in het begin veel in de horeca, maar nu ook in de techniek, assemblage, adminis- tratie en accountancy. ‘Het gaat ons om de juiste mensen te ontmoeten, wij plukken de vruchten van onze inspanningen. Wij willen de mensen fysiek in de ogen kijken, dat creëert vertrouwen.’

 

Talenten

Het uitzendbureau heeft ook een maatschappelijke functie. Zo is Werkplan druk met het project Nieuwe Nederlanders, waarbij voormalige vluchtelingen aan het werk geholpen moeten worden. ‘Daar zitten fantastische talenten tussen en die brengen we onder de aandacht van de werkgevers. Ook sponsoren en organiseren we veel. Een organisatie kan bestaan bij de gratie van de omgeving en dat is de stad. Ons DNA is sociaal.’ Dat gaat van een sinterklaasfeest in Mep- pel voor kinderen die het thuis niet kunnen vieren, tot een kerstdiner voor eenzame mensen in Zwolle.

Rob Verheijen is het gezicht van Werkplan Zwolle en ziet veel parallellen tussen Zwolle en Meppel. ‘Het zijn beide gezellige steden. De Melkmarkt is het Vrijthof van Zwolle.’ Collega Anis merkt op dat in bei- de steden de gunning het sleutelwoord is. ‘Wij zijn echt van de persoonlijke contacten en weten daar- door precies welke opdrachtgever en kandidaat bij elkaar passen’, aldus Rob.

Voor beide vestigingen is groei niet direct speer- punt. ‘Goede relaties zijn waardevoller dan de om- zet die het vertegenwoordigt. We kijken niet wat het oplevert, maar wat we kunnen brengen. Als je met elkaar danst, moet het wel kloppen. Als alles klopt, dan zweef je over de dansvloer’, glimlacht Anis.

 

Harm Smeengekade 8 – 8011 AK Zwolle – Tel. 038 – 422 22 17- zwolle@werkplan.nl – www.werkplan.nl

Pin It on Pinterest

Share This