“Bob de Bouwer kent iedereen, Bob de Waterbouwer is een stuk minder bekend”, glimlacht directeur Karst-Jan Beens over de betrekkelijke onbekendheid van het werk dat zijn Beens Groep verricht. En dat terwijl het in een sector zit waaraan Nederland zijn voortbestaan dankt. Zonder waterbouwers zag ons land er heel anders uit. Dat Genemuiden en Nederland dagelijks droge voeten heeft, komt door de dijken, sluizen, kade- en oeverconstructies die waterbouwers realiseren.

Opa Beens begon zes decennia terug het bedrijf, vertelt Beens. “Opa was zoals zoveel Genemuidenaren rietsnijder. Op een dag kwam hij thuis en zei tegen oma: ‘het is mooi geweest, ik ga voor mezelf beginnen’. Hij kocht een dragline en ging in de nieuwe Flevopolders aan de slag.”

Binnen de kortste keren groeide Beens in de jaren zeventig uit tot een onderneming met honderd medewerkers, waaronder de acht (schoon)zonen van opa. Lang nam het bedrijf alle projecten aan. Van maaiwerkzaamheden, bouw- en woonrijp maken van nieuwbouwgebieden tot waterwerken. Na wat moeilijke jaren tijdens de crisis, kwam begin deze eeuw de focus volledig te liggen op waterwerken: realisatie van kade- en oeverconstructies. “Medewerkers boden we daarvoor opleidingen aan en zelf investeerden we veel in kennis en materieel. Bovendien zochten we heel actief naar samenwerkingsverbanden. Door die keuze konden we flink groeien”, vertelt Beens, die zelf ondertussen 25 jaar binnen het bedrijf werkt.

Baggeren Marinehaven

Ook daarom groeide Beens Groep uit tot een belangrijke speler bij werk aan binnenstedelijke kademuren. Naast constructieve waterwerken is baggerwerk de derde poot van het bedrijf. “Voor het werk aan kademuren of andere waterwerken is baggeren meestal noodzakelijk. Dat sluit dus heel goed aan op onze andere werkzaamheden. Vijf jaar geleden zijn we ons op baggeren gaan toeleggen. Dat doen we vanuit onze vestiging in Schagen”, vertelt Beens.

Een kilometer of twintig boven die Noord-Hollandse stad werkt Beens Groep aan een groot project. “Met ons baggerbedrijf doen we de komende tien jaar het onderhoud aan de Marinehaven in Den Helder. Soortgelijk werk doen we ook wel in de haven van Amsterdam”, zegt Beens, terwijl hij nog een aantal grote projecten op de nieuwe website www.beensgroep.nl laat zien, waaronder de reconstructie van de kademuren in Utrecht, de onderbouw van de Tafelbrug in Aduard en groot onderhoud voor Rijkswaterstaat aan de Brabantse en Limburgse vaarwegen.

De entree van Amsterdam

Die samenwerkingsverbanden zijn cruciaal, legt Karst-Jan  uit, terwijl hij over het internet surft naar projecten waaraan het bedrijf werkt. “Het zijn niet alleen kade- of oeverconstructies die we momenteel realiseren. We zijn bijvoorbeeld betrokken bij De Entree in Amsterdam, een project dat het gebied rond het Centraal Station een ander uiterlijk geeft. Daar werken wij onder meer aan de bouw van een fietsenstalling onder de waterspiegel. Eerder realiseerden we in Amsterdam ook een parkeergarage onder een gracht. Bij dit soort projecten zijn veel partijen betrokken. De meeste bedrijven hebben daarbij kennis over projecten op het land, wij juist in en langs het water.”

Maar ook kennis van werken in grote steden. Het ritme van de stad verstomt nooit en juist in zo’n hectische omgeving werkt Beens Groep. “Het is vaak verbouwen met de winkel open”, noemt Beens dat. “Wij zijn ons er zeer van bewust dat we de orde komen verstoren en overlast bezorgen. Naast onze technische kennis is communicatie met de omgeving ook heel belangrijk. Mensen zien je aanvankelijk liever gaan dan komen, maar als je het goed doet vinden ze het uiteindelijk jammer dat je gaat. Dat is waar we naar streven.”

Werkgelegenheid blijft bestaan

Beens vertelt dat soort graag verhalen graag. Al was het maar om anderen enthousiast te maken voor zijn vak. Het brengt hem bij de kwinkslag over Bob de Waterbouwer. “Onze sector is niet zo bekend bij jongeren en we vinden het belangrijk om hier meer aandacht op te vestigen. Ik ben er van overtuigd ben dat dit werk veel mensen moet aanspreken. Alleen al om de vrijheid van het werken op het water en het zichtbare resultaat wat je achterlaat.”

Zeker voor jongeren, denkt Beens. “Die vinden maatschappelijke relevantie tegenwoordig erg belangrijk. Ze willen werk doen dat er toe doet. Wij willen nog meer uitdragen dat ze daarvoor in onze sector goed zitten. Het is betekenisvol werk en werkgelegenheid in ons vakgebied zal altijd blijven bestaan. Daarom presenteerden wij ons onlangs bij de OVG aan 550 leerlingen. Zorgen voor bereikbaarheid en veiligheid op en langs het water is belangrijk. Nederland dankt daar zijn bestaan aan. Dit was ooit één groot moerasland, maar dankzij waterwerken is het geworden wat het nu is.”

Betrokken bij het bedrijf

Bekwaam, betrokken en betekenisvol zijn de kernwaarden van Beens Groep. Beens licht de tweede er extra uit. “Wij voelen ons betrokken bij Genemuiden en aan de andere kant zijn onze medewerkers heel betrokken met elkaar en bij het bedrijf. Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich thuis voelen bij ons bedrijf. Wie zich goed voelt, kan van meer waarde zijn en werkt beter samen met anderen. Dat is de kracht van gemeenschapszin.”

 

Meer weten over Beens Groep? Kijk dan op de onlangs vernieuwde website www.beensgroep.nl

www.beensgroep.nl

Nijlonstraat 16 – 8281 JX GENEMUIDEN
Telefoon: 038 – 3855585
Email: info@beensgroep.nl 

Pin It on Pinterest

Share This