”HOE EEN GROTE BRAND 150 JAAR GELEDEN ONZE STAD VERWOESTTE…”
Het is Biddag, zaterdag 11 maart 1868, wanneer aan het eind van de avond bij een bakkerij aan de Langestraat in het centrum van Genemuiden brand uitbreekt. De vlammen grijpen snel om zich heen en leggen uiteindelijk 140 huizen en 39 hooibergen in de as, zeshonderd inwoners raken dakloos.
Paniek

De brand is overal, de paniek onder de inwoners groot. In allerijl vluchten zij naar de haven en het veerhuis, waar alle gewonden en daklozen worden opgevangen. De ramp heeft grote gevolgen voor de stad. Veel inwoners raken namelijk niet alleen hun huis, maar ook hun broodwinning kwijt.

 

Hulp

Het nablussen duurt tot eind maart. Ondertussen vinden in heel het land inzamelingsacties plaats voor het ‘rerende’ stadje met dan 2300 inwoners. Later klinkt echter ook kritiek; sommige media schrijven dat Genemuiden slecht op het vuur was voorbereid en niet voor hulp lijkt open te staan.

Dit artikel is gebaseerd op de tekst die www.oudgenemuiden.nl met dank aan Genemuiden Actueel over dit onderwerp heeft gepubliceerd.

Wederopbouw

In Genemuiden zelf wordt beweerd dat de bakker het vuur heeft aangestoken, maar tot die conclusie komt justitie nooit. De wederopbouw gaat snel: al in mei zijn de eerste woningen onder dak, voor het eind van het jaar is een nieuw stadhuis klaar voor gebruik. Wat blijft is een droeve herinnering.

Pin It on Pinterest

Share This