Chahrazad Boussidi is advocaat familie- en erfrecht bij Arslan & Ter Wee Advocaten in Meppel en Zwolle. Zij maakt daar onderdeel uit van een professioneel team om zo samen hun klanten op vrijwel alle rechtsgebieden te bedienen.

 

1.

Wanneer heb je een advocaat nodig bij een erfenis?

In de afwikkeling van de nalatenschap kunnen de emoties hoog oplopen. Familieleden moeten de nalatenschap afwikkelen. Het erfrecht is een complex rechtsgebied en in combinatie met hoogoplopende emoties kan de afwikkeling soms jaren in beslag nemen. Het is verstandig om een advocaat te raad- plegen in geval van een con ict of om de positie in de nalatenschap te bepalen, de rechten en plichten in beeld te brengen, te adviseren en zo de afwikkeling van de nalatenschap te bespoedigen.

 

2.

Welke stappen doorloop je als je een erfenis ontvangt?

Om een nalatenschap te kunnen afwikkelen, is het belangrijk om te achterhalen of er een testament is. Via het Centraal Testamentenregister kan dat worden nagekeken. Indien er een testament is, moet de nalatenschap worden afgewikkeld volgens dat testament. Zo niet, dan is het wettelijk erfrecht van toepassing.

 

 

3.

Hoe kan je een erfenis aanvaarden?

Een erfgenaam kan een nalaten- schap zuiver aanvaarden, bene ci- air aanvaarden of verwerpen.

• Zuiver aanvaarden kan door een verklaring af te leggen bij de rechtbank of door je als “heer en meester” over de nalatenschap te gedragen. De erfgenaam is bij een negatieve nalatenschap in privé aansprakelijk voor de schulden, die niet voldaan konden worden uit de nalatenschap.

• Bene ciair aanvaarden kan door een verklaring van bene ciaire aan- vaarding af te leggen bij de recht- bank. Een erfgenaam is in begin- sel niet in privé aansprakelijk voor schulden. Het is wel van groot be- lang dat de erfgenaam niet handelt alsof hij de nalatenschap zuiver heeft aanvaard.

• Verwerpen kan door een verkla- ring van verwerping af te leggen. De erfgenaam ontvangt dan niets, maar is ook niet aansprakelijk voor schulden.

 

 

4.

Hoe is alles intern geregeld bij Arslan & Ter Wee Advocaten?

Arslan & Ter Wee Advocaten heeft veelzijdige specialisten die regionaal en landelijk ondernemers en particulieren bijstaan. Wij werken in afzonderlijke secties, maar wij maken veelvuldig gebruik van elkaars kennis en specialisatie. Deze laagdrempeligheid is niet alleen voor ons onderling van belang, maar ook voor onze klanten. Zo organiseren wij maandelijks inloopdagen op het gebied van het familie- en erfrecht. Houd daarvoor onze website in de gaten:

 

Pin It on Pinterest

Share This