In de Grote- of Sint Michae ̈lkerk huist sinds juni vorig jaar het Academiehuis. Hier komen activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, spiritualiteit en zingeving bij elkaar. Kwartiermaker Jolanda van Echten zet zich in om Acade- miehuis de Grote Kerk meer naamsbekendheid te geven en de organisatie, die grotendeels draait op vrijwilligers, verder te professionaliseren.

 

 

Historische wortels

Binnen het Academiehuis werken Zwolse culturele en educatieve organisaties samen aan de program- mering. Zij willen het huis gezamenlijk gebruiken voor (gezamenlijke) concerten, lezingen, debatten, exposities en talentontwikkeling. “Wij bieden ruimte voor innovatie, verbinding, verwondering en verrij- king,” vertelt Jolanda. “Dit kerkgebouw is gebouwd tussen 1406 en 1466 en ademt zoveel historie. Wij willen mensen bereiken die voeding geven aan deze historische wortels en dit Rijksmonument vitaal houden voor volgende generaties. Het gebouw moet weer van en voor Zwolle worden.”

 

Fundatie Fusions

De agenda laat inmiddels al een breed palet aan culturele activiteiten zien. Het nieuwjaarsfeest in samenwerking met studentencafé het Vliegende Paard trok een groot publiek en recent haalde de fo- totentoonstelling van Humberto Tan voor het Rode Kruis veel publiciteit. De indringende fotoreportage van een vluchtelingenkamp in Bangladesh is deels te zien in het Academiehuis en museum de Fundatie.“Onze ambities zijn groot. Wij willen meer mensen bereiken, maar daarvoor is het nodig de uitstraling van de het gebouw toegankelijker en uitnodigend te maken. Het noord en zuidportaal krijgen een glazen entree, faciliteiten worden aangepast aan de heden- daagse tijd en de ruimte krijgt zijn oorspronkelijke uitstraling als Hallenkerk terug. Een aantal banken gaat weg, zodat er meer ruimte ontstaat voor concerten en exposities.”

 

Verbouwing

Om alle plannen te realiseren is ink veel geld no- dig. De gemeente subsidieert het realiseren van het noord- en zuidportaal, het aanpassen van de toilet- voorzieningen en nieuwe verlichting. De verbouwing is begin dit jaar gestart en moet rond de zomerva- kantie volgend jaar klaar zijn. De eeuwenoude con- sistorie is vorig jaar al opgeknapt met hulp van het Zwolse bedrijfsleven. Schildersbedrijf Salet schilderde de muren weer in de oorspronkelijke kleuren uit de zeventiende eeuw, meubelmaker Binthout leverde nieuwe meubels afkomstig van Zwolse Plataanbomen en Schaap Sound leverde een nieuwe geluidsinstallatie. De monumentale preekstoel en het wereldberoemde Schnitgerorgel, beiden met een monumentale status, blijven hun waarde be- houden voor orgelconcerten en rondleidingen.

Eigen dynamiek

“We vinden het belangrijk dat dit Academiehuis een omgeving wordt waarin ook jongeren zich thuis voe- len. Studenten lopen op dit moment al stage bij ons en dat aantal zal de komende jaren verder groeien. We willen ze een rol geven in de bedrijfsvoering en programmering, want jongeren hebben een heel ei- gen dynamiek en komen met verfrissende ideeën die wij goed kunnen gebruiken. Wij bieden ze een veilige omgeving waarin ze mogen groeien en fou- ten maken. Zo leren we van elkaar.”

Pin It on Pinterest

Share This