Binnen de Gift City staan mensen centraal, vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Gift City helpt en ondersteunt door middel van het cree ̈ren van werk en zingeving in het leven.

 

Verbonden met de gemeenschap

De Gift City is in Zwolle inmiddels een begrip ge- worden. Gemeente, UWV, bedrijven en instellingen, steeds meer Maatschappelijke Organisaties weten de weg te vinden naar de Gift City. Vanuit andere Gemeenten wordt ook al gekeken naar dit unieke concept waar bruggen worden gebouwd tussen mensen, met vaak een afstand tot de arbeidsmarkt, en bedrijven. Bedrijven kunnen via de Gift City vorm- geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid, social return verplichtingen en MVO-doelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen, sponsoring of participatie, gebruik maken van het City Café of donaties van materialen en restpartijen.

 

Vrijwilligers

Binnen de Gift City werken mensen uit eigen beweging geheel op vrijwillige basis bij één van de vijf on- derdelen: Het City Café, Keuken, Talentenbureau, de City Meubel Loods en de Twinkelwinkel waar mensen nieuwe spullen (vaak restpartijen) kunnen kopen die door bedrijven en particulieren geschonken zijn. Ook kunnen de vrijwilligers (mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden om Twinkels te sparen) zelf hier inkopen doen met gespaarde Twinkels. Deze Twinkels zijn ook te gebruiken in het City Café.

 

Multifunctionele organisatie

De City Meubelloods helpt mensen die via een Maatschappelijke Organisatie kunnen aantonen geen nanciële middelen te hebben om meubels, witgoed en andere spullen aan te scha en. Dit zijn spullen die gratis beschikbaar zijn gesteld door par- ticulieren en bedrijven die hun meubels en witgoed weer een nieuwe bestemming willen geven.

Het City Café met eigen keuken is de plek waar vrij- willigers die in de Horeca verder willen, hun skills kunnen oefenen. Hier komt men voor bijvoorbeeld een lunch, diner of een (bruids)feest, zo komt de vrijwilliger met de verschillende facetten qua or- ganisatie en bediening in aanraking. Ook worden er in het City Café elk kwartaal Ondernemerslunches gehouden voor bedrijven, waar genetwerkt wordt en vrijwilligers zich voorstellen middels een korte pitch aan een eventuele potentiële nieuwe werkgever.

 

Alles onder het motto: “Niets moet, alles mag… Maar vrijwillig is niet vrijblijvend!”

 

Talentenbureau

Bij het Talentenbureau komen nieuwe vrijwilligers binnen en wordt samen gekeken wat de beste werkplek is binnen de Gift City. Mensen die zich aan- melden bij de Gift City als vrijwilliger hebben vaak een tegenslag gehad in het leven, dit kan zijn baan- verlies, gezondheidsproblemen of privé omstandig- heden waardoor men uit balans is geraakt. De stap terug naar de betaalde werkvloer is dan net een snel stromende rivier die je over moet, waarbij de Gift City als brug dient om daarna weer je eigen weg te kunnen bewandelen op een betaalde werkvloer. Daarnaast werken er ook een groot aantal sterke vrijwilligers, die (soms naast een betaalde baan) zich inzetten om de hierboven genoemde vrijwilligers te helpen verder te komen.

 

Alle hulp is welkom!

Wij werken samen met Maatschappelijke Organisa- ties en Hulpverleners in Zwolle, u kunt helpen door…

… het beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen, zodat deze mensen werkervaring kun- nen op doen en bij gebleken geschiktheid kunnen doorstromen naar een betaalde baan

…door het schenken van goederen aan de twinkel- winkel, dit mogen nieuwe rest- of schade partijen zijn, ten behoeve van de vrijwilligers en klanten

…door gebruik te maken van ons City Café voor bijvoorbeeld een kop koffie, een lunch of een 3-gangen diner, de financiën komen ten goede aan de stichting;

….het huren van vergaderruimte met gebruikma- king van diensten café / keuken, de nanciën ko- men ten goede aan de stichting;

…door middel van sponsoring/participaties;

…goede tweedehands meubels en witgoed do- neren zodat wij deze weer kunnen schenken aan mensen die het hard nodig hebben.

 

www.degiftcity.nl

Pin It on Pinterest

Share This