DORCAS HULP WERKT AAN BLIJVENDE VERANDERING IN HET LEVEN VAN DE ALLERARMSTEN

Wij zijn Dorcas. Wij geloven in gerechtig- heid en we zijn overtuigd van het prach- tige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwets- baar en krachtig tegelijk. We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijk- heden heeft.

Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzicht- loos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn. Onze drijfveer is Mattheüs 25:35-45.

Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende ve- randering. Als effectief instrument om lev- ens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.

Wij zijn Dorcas. Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten we onze talenten in. Van de Dorcaswinkels tot de boekhouding en projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen we ervoor dat Dorcas werkt. Duizenden vrijwilligers bakken taarten, zamelen goederen in, sorteren kleding, collecteren, helpen bij de voedselactie of zijn chauffeur voor Dorcas. Dankzij hun enthousiaste inzet kunnen wij bijvoorbeeld in Kenia waterpompen aanleggen, in Ethi- opië huizen bouwen, in Oekraïne gezond- heidszorg bieden of in Albanië landbou- wtrainingen geven. Het werk van Dorcas zou onmogelijk zijn zonder de steun van deze betrokken Nederlanders!

Wij zijn Dorcas. Er zijn inmiddels 30 Dorcaswinkels in Nederland waar circa 2000 vrijwilligers werkzaam zijn. Dorcas ziet in Nederland nog kansen om meer winkels te openen. Voor de voortgang van de hulpver- lening in de diverse landen is Dorcas voor een behoorlijk deel afhankelijk van deze winkelopbrengsten. Vanuit Genemuiden, met zo’n 80 vrijwilligers, werken wij voor kinderontwikkeling in Albanië. Dankzij het grote draagvlak wat Dorcas in de samenlev- ing van Zwartewaterland heeft zijn wij in staat om meerdere projecten nancieel te ondersteunen. We mogen in alle bescheid- enheid concluderen dat we inmiddels een succesvolle aanvulling op het bestaande winkelbestand zijn geworden. Mede door dit grote succes zijn wij voortdurend op zoek naar goede gebruikte spullen. Win- kel- of fabrieksrestanten, meubels, kleding, huisraad, boeken etc.

‘WIJ ZIJN DORCAS. WE GELOVEN IN DE KRACHT VAN GOD. EN DAAROM GELOVEN WE IN DE KRACHT VAN MENSEN.’ 

Benieuwd wat u als school, bedrijf, kerk of vereniging voor Dorcas kunt betekenen? Kijk op www.dorcas.nl of bel 0228 595900 of haal een folder op de Schering 25 in Genemuiden. Openingstijden: dinsdag tm zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Pin It on Pinterest

Share This