Een rijksmonument aanpassen aan de tijd vraagt veel voorbereidingstijd. Wat de Grote Kerk betreft staan we nu op de drempel van een vernieuwing. We vertellen er graag iets meer over. De Grote- of Sint Michae ̈lskerk is in de eerste helft van de 15e eeuw gebouwd en vormt sinds die tijd het hart van de stad Zwolle. De monumentale kerk staat op het hoogste punt van de stad. In de bouwtijd stroomde het water van de grote Aa er vlak langs.

 

 

 

 

 

 

Het Zwarte Water en de Vecht vormden bedrei- gingen door overstroming. De hooggelegen Grote Kerk was een toevluchtsoord voor iedereen en de beschermengel Michaël hield op het dak een oogje in het zeil

Toegankelijk of sta in de weg?

Als je 600 jaar onbeweeglijk op je plek staat verlies je wat aan souplesse. Dat is aan de Grote Kerk wel af te zien. Sinds de torenval in 1682 is er weinig aan veranderd. Een uitzondering vormt de achtkantige consistorie aan de westkant, waar eerst de toren stond. Maar die aanbouw staat er ook al weer bijna 350 jaar. De kerk vormt een barrière tussen het Grote Kerkplein en de Grote Markt en maakt een introverte indruk. Je móet er wel omheen lopen.

 

Teruggeven aan de stad

Hoe maak je van zo’n groot gebouw in het hart van je stad weer iets levendigs? Iets dat uitnodigt? Uiteraard is dan een aantrekkelijk programma nodig. En dat wordt in de komende jaren verzorgd vanuit de Grote Kerk en door de onderwijs- en cultuurpartners in de stad. Samen geven we vorm aan het Acade- miehuis Grote Kerk Zwolle. Gestimuleerd door het stadsbestuur.

 

 

Vernieuwingen

Maar er moet meer gebeuren! In 2018 hopen we uitvoering te kunnen geven aan enkele uitdagingen:

  1. Door de beide ingangen (portalen) aan de pleinen transparant te maken door middel van glazen toe- gangen krijgt het Academiehuis een straat die dwars door de kerk heenloopt. Je hoeft niet meer om de kerk heen, je kunt er doorheen! Het gebouw wordt een levend onderdeel van het centrum.
  2. Het nieuwe gebruik van het Academiehuis de Grote Kerk vraagt ook om aanpassing van de fa- ciliteiten. Nieuwe toiletten in de kelder van het kerkgebouw zijn straks bereikbaar vanuit de kerkruimte. De elektrische installatie, de internetvoor- zieningen en de verlichting moeten worden gemo- derniseerd. Met dat laatste wordt het nu nog donkere gebouw binnen en buiten kleurrijk zichtbaar in de stad.
  3. De consistorie wordt gerestaureerd en van een kli- maatsysteem voorzien. De akoestiek wordt aange- pakt. Een nieuwe inrichting moet dit onderdeelvan het gebouw geschikt maken voor cursussen, debatten, leergangen en bijvoorbeeld ook kamermuziek. De prachtige oorspronkelijke sfeer wordt teruggebracht in het vernieuwde schilderwerk. Een accommodatie om trots op te zijn en die aantrekkelijk is voor vele gebruiksdoelen.
  4. De vergadermogelijkheden worden ver- groot door uitbreiding en door aan- passing van de bestaande zalen. De nieuwe op- bergruimten moeten zorgen voor een opgeruimd gebouw waar je graag binnen komt.

Toekomst

Er staat meer op het verlanglijstje. Voor het nieuwe gebruik van het Academiehuis/de Grote Kerk is het bijvoorbeeld erg wenselijk dat er meer

vloerruim- te beschikbaar komt. Die wordt nu vooral ingevuld door banken. Zonder de sfeer weg te halen hopen we tot een nieuwe invulling te komen. Maar daar- voor moeten er eerst aanvullende nanciële midde- len beschikbaar komen.

Voor de aanpassingen in 2018 mogen we rekenen op steun van het college van B en W, dat een voor- stel heeft gedaan aan de gemeenteraad om het Academiehuis voor dit doel subsidie te geven. De gemeenteraad van Zwolle zal daarover een be- sluit nemen. Vanuit onze positie hopen we uiteraard op een besluit dat ons de mogelijkheden geeft het gebouw aan te pakken en zo geschikt te maken voor exposities, concerten, lezingen, debatten en andere bijeenkomsten. Daarmee wordt de Grote of Sint-Michaëlskerk weer een centrale plaats in de stad waar iedereen zich thuis kan voelen. Een prachtige nieuwe toevoeging met een nadrukkelijke referentie aan de rijke historie van Zwolle!

 

Pin It on Pinterest

Share This