Grote betrokkenheid kenmerkt Wassink Uitvaartverzorging

‘Als je de emoties kunt dragen, is het hart- stikke mooi werk. Nu ik zelf ouder word, doet het me wel meer. Het raakt me meer. Ik weet wel: als ik één of twee kinderen per week zou moeten wegbrengen, stopte ik er direct mee.’

 

In het voorjaar is Chris Wassink (63) veertig jaar uitvaartverzorger. ‘Het is een prachtig mooi vak,’ zegt hij. ‘Vergeleken met 25 jaar geleden is er zoveel veranderd. Toen zeiden ze: doe maar net als de buurman. Nu is iede- re uitvaart anders. Ook bewerkelijker. Met alle mogelijkheden op digitaal gebied kan er nu zoveel.’

Zoon Martijn (29) is in 2011 bij zijn vader het bedrijf ingerold. Als jonge uitvaartverzorger is hij de beoogde opvolger binnen Wassink Uitvaartverzorging aan de Zomerdijk. Hij zegt: ‘De diversiteit aan uitvaarten is altijd weer een uitdaging. Er zijn zoveel verschil- lende wensen. De familie wil alles uit de kast halen om er een zo mooi mogelijke uitvaart van te maken. Dat het bewerkelijker is, is juist leuk. Het houdt je wakker.’

 

 

‘We verzorgen één uitvaart per dag.

Er is dus geen enkele tijdsdruk.’

 

 

 

Wassink Uitvaartverzorging is al meer dan 20 jaar een begrip in Meppel. Het bedrijf kenmerkt zich door korte lijnen en exi- biliteit. Het uitvaartcentrum is 24 uur per dag bereikbaar en bij een telefoontje is er altijd direct contact met één van de 5 uit- vaartverzorgers. In 2015 vond er een grote verbouwing en uitbreiding plaats aan de Zomerdijk 9a. Er zijn 5 opbaarkamers, alle verschillend qua inrichting. In één van de kamers kan een uitvaart in besloten kring met maximaal 20 personen plaatsvinden.

 

De sfeervolle aula kan 80 personen herber- gen. Moderne video- en audioapparatuur zijn aanwezig. Als de behoefte er is, kan een orgel of piano bijgeplaatst worden. In de naastgelegen kof ekamer is met een speel- hoek ook aan de kinderen gedacht. ‘Dat was het eerste wat we erin wilden hebben,’ aldus Chris, die het van groot belang acht dat het laatste afscheid voor familie en vrienden in alle rust kan verlopen. ‘We verzorgen één uitvaart per dag. Er is dus geen enkele tijds- druk.’ Wassink Uitvaartverzorging verzorgt ook begrafenis- en crematieplechtigheden op andere locaties.

Chris: ‘Als de overledene bij ons ligt opge- baard, krijgt de familie de sleutel van de op- baarkamer en buitendeur, zodat ze te allen tijde naar binnen kunnen.’ Wassink verzorgt ook de thuisopbaring. ‘Op verzoek kunnen we thuis een mooie ruimte inrichten.’

Wassink heeft alles in eigen beheer, ook het rouwdrukwerk, de rouwauto’s en grafkisten. 25 verschillende uitvaartkisten zijn direct le- verbaar. ‘Alles in eigen beheer betekent dat we de kwaliteit kunnen waarborgen en de uitvaart betaalbaar kunnen houden.’

Als Chris en Martijn aan het woord zijn, ver- telt het verhaal over Wassink Uitvaartver- zorging zich eigenlijk vanzelf. Uit hun stem- men klinkt de liefde, waarmee zij iedere familie willen bijstaan bij een waardig, mooi en bijzonder afscheid. Martijn: ‘Je wordt een korte tijd onderdeel van een familie. We zijn heel direct betrokken, daar onderscheiden we ons in. Een eerste gesprek hoef je soms alleen maar te luisteren. Waar men advies wil, geven we dat graag. Het is indrukwek- kend welke weg sommige mensen hebben moeten a eggen. Het is bijzonder om zo dichtbij te zijn. Het is aan ons om de uitvaart zo goed mogelijk naar de wens van de familie te laten verlopen.’ 

 

 

 

‘De familie wil alles uit de kast halen om er een zo mooi mogelijke uitvaart van te maken. Dat het bewerkelijker is, is juist leuk. Het houdt je wakker.’

Pin It on Pinterest

Share This